Nesnesitelná krutost

 

 

I  když  buddhismus  nabádá k soucitu ke zvířatům, v zemích ovlivněných buddhismem (Čína, Vietnam, Korea, Japonsko, Kambodža, Thajsko…) se často setkáváme s krutě lhostejným až  záměrně sadistickým zacházením se zvířaty. Orientálci mají sklon k k bizarnu, zvláště když je opepřené makabrozními prvky utrpení a bolesti.  Buddhistický koncept solidarity se všemi bytostmi se stává třeba  ve spojení s taoismem zevšeobecněnou lhostejností. Stav bytí bez emocí, bez touhy vůči okolí považují někteří buddhisté za vytoužený. A jmenovitě zen buddhismus byl zneužíván k nelítostným militantním názorům. Taoismus může být chápaný chápaný jako cynická lhostejnost ke světu:   Lao-C´ o nezasahování
„Kdo chce v něčem zasahovat, ničí to.
Kdo si chce něco přisvojit, ničí to.
Moudrý tím, že nezasahuje, nic neničí,
tím, že si nic nepřisvojuje, nic neztrácí…
Ti, kdož v pradávnu uplatňovali tao,
nesnažili se jím nabádat lid k osvícenosti,
ale k tomu, aby si uchoval prostotu."

Stanislav Komárek, Mír s mloky, Brno 1993, nakl. Petrov:

„Přemýšlíme-li o vztahu Číňanů k živé přírodě, je těžko si nevzpomenout na rybu závojnatku, nejlepší zástupný znak celého tohoto okruhu problémů. Bachraté, obludně naduřené tělo s vyvalenýma očima, obklopené závoji růžových féericky jemných ploutví, fascinujících a zároveň zrůdných, které se k plavání vůbec nehodí, už sebeméně nepřipomíná elegantního, leč jednoduchého stříbřitého karáska, původní výchozí formu. Výsledek se hodí už jenom k jednomu - nehybně utkvívat v míse z vybraného porcelánu a být reprezentací sebe sama ve vybraném salónu či zahradě. Čína zná do mnohem větší hloubky než Evropa fysis, přirozenost, zvířecí, rostlinnou i lidskou a umí s nimi velmi rafinovaně jednat.  

 Kultivace čehokoli znamená v zásadě vyostřování vnitřních protikladností - vybrané pochoutky typu černých kachních vajec či opičích mozků politých horkým olejem jsou přesně na hraně nebeské dobroty a hnusu k pozvracení, oboje v krajní síle - všední jídla typu rýže jsou sice v podstatě chutná, ale fádní. Umělec zachází s hmotou sice s krajním pochopením pro její povahu, ale zároveň i s cílem předvést něco, co se vymyká očekávatelnému, někdy i vůbec možnému (oblíbené byly tradičně i napodobeniny přírodnin z jiného materiálu - mušle řezané z mramoru, květiny z papíru, peří či skla, mechanická pohyblivá zvířátka atd. – (i snaha moderní biologie o computrové simulace je z tohoto řádu věcí).

Toto má klasická Evropa i Čína jistě společné, rozdíl je v tom, že Čína tradičně hrotí tuto polaritu mnohem dále (včetně řemeslnických výrobků - vzpomeňme jen populární sady „krajkových" do sebe vsazených a volně otočných koulí, vyřezaných z jednoho kusu slonoviny), po soudu Evropanů až na hranici rafinované perverze (toto platí v jistém smyslu pro Asii obecně počínaje už osmanskou a perskou říší není vyloučeno, že už Byzancí). Deformované nožky čínských žen, bonsaje  či excesivní tvary již zmiňovaných závojnatek, teleskopek, vejcovek, lvích hlav a četných dalších forem zlatých karasů jsou nejznámějšími, zdaleka však ne jedinými příklady tohoto typu zacházení s fisis. Dáma z mandžuské éry byla doslova žena-bonsaj se vším všudy.

Evropa, která byla vždy mnohem archaičtější a jaksi humpoláčtější, nikdy tak daleko nedospěla, zvláště pak, když se od dob preromantismu ozývá volání po všem přírodním, neznetvořeném a pokud možno postrádajícím rafinovanost.  Nejdále v tomto směru asi došla ludvíkovská Francie, epocha, která byla v Evropě asi Číně nejpodobnější a z části na základě jezuitských zpráv podle ní i designovaná. Pokud se týká vkusu na excesivní plemena domácích zvířat, zejména holubů, blížila by se onomu čínskému nepochybně viktoriánská Anglie, zjevně pod asijským, a to indickým vlivem (i v evropské tradici lze vystopovat silný vztah k bizarnostem, dvorní trpaslíci ve Španělsku i jinde jsou dobrým dokladem oné ambivalence ve vztahu k neobvyklému a zrůdnému, kolísající mezi zděšením a nadšením).

 Čína má, už s ohledem na nedostatek prostoru a celkovou absenci smyslu pro svobodu, největší zálibu ve zvířatech, která lze nějakým způsobem těsně uzavřít - prasatech, bílých myškách, zlatých rybičkách, klecových ptácích atd., na rozdíl třeba od volně létajících holubů, které sice také chová, ale zdaleka ne v tom bohatství plemen, jaké by se v tak veliké a kulturní zemi dalo očekávat. Znalost fysis jde ruku v ruce s neobyčejně živým smyslem pro přírodu a její krásy v celku i jednotlivostech, na každém balkóně je aspoň několik květin, klec s ptákem a bonsaj, ve většině bytů akvárium (je politicky nekorektní, ale přece pravdivý postřeh, že smysl pro živou přírodu jaksi souvisí s rasovou příslušností - priority černých Afričanů se naopak zdají být jinde - ze subsaharské Afriky např. kromě perličky nepochází jediné domácí zvíře, ač se kraj potenciálními kandidáty jen hemží, a svahilština má příznačně totéž slovo - ňam - pro zvíře i maso, rovněž černé Američany jsem nikdy neviděl v národních parcích, ač u mnohých by se toho bylo možno na základě dosaženého vzdělání i ekonomického statutu nadát). Se smyslem pro fysis a její půvaby a záludnosti souvisí i neobyčejně rafinované a pečlivé čínské zemědělství, které vždy od nejstarších dob sklízelo jen chválu. 

Stejně tak i umění kuchařské - žádná jiná kuchyně nepoužívá tolik živočichů a rostlin a v tak nápaditých úpravách - sám jsem viděl konzumovat všechny běžné savce včetně jaků, psů, koček a krys, dále rozmanité ptáky včetně pávů, hady od užovek až ke kobrám, vodní želvy, žáby a celou plejádu sladkovodních i mořských ryb, kraby, raky a krevety, ostrorepy, nejrůznější mušle, hlavonožce a také hmyz - kukly lišajů a bourců, larvy cikád, dokonce i brouky potápníky a potemníky. Některé recepty jsou úděsně rafinované - v některých provinciích se prý vyrábí specialita v podobě slepice, pomalu zaživa pečené v obalu z hlíny. Pták má hlavu volnou a může po libosti pít vodu z nádobky se speciálním kořením, čímž jej ochucující substance celého prostoupí.

Znalost fysis se hodí i ve vztahu k lidem - čínské metody „převýchovy" spojené s vymýváním mozků jsou sice obecně známé, ne až tak skutečnost, že se jedná o svéráznou kombinaci brutality a vstřícnosti, téměř něžnosti. I čínské metody mučení byly známy svou vynalézavostí (včetně známého prorůstání rychle rostoucím bambusem) a chápány jako svébytné umění, přičemž v některých případech prý se kat odsouzenci omlouval, že jeho umění je nevalné a chabé a není hoden jej takto potupně popravovat, a tento kata naopak ujišťoval, že jeho mistrovství je obecně proslulé a naopak jemu bude ctí.

Zdá se, že některé tyto rysy se v Japonsku, které má oproti Číně značně vystupňovanou sadomasochistní složku prožívání světa, vyskytují v ještě akcentovanější formě (toto pohrávání si se smrtí, spojené s válečnickou tradicí a kupodivu také výraznou láskou ke květinám, spojuje Japonsko jakýmsi způsobem s někdejší aztéckou říší - sám z vlastní zkušenosti tuto kulturu neznám, ale několik japonských komiksů, kterými jsem listoval, by tomu velmi napovídalo)".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víc k fotkám ZDE

 

 

 Čína: ateisté 58%, budhisté 8%, čínské tradiční 30% 

Vietnam: budhisté 58%, římští katolíci 7%

Thajsko: budhisté 95%, muslimové 4%,

Tchaj-Wan: budhisté 43%, čínské tradiční 50%

Jižní Korea: buddhisté 28% - 47%,(údaje se různí) protestanti 19%, katolíci 6%, bez vyznání 46%

Japonsko: buddhisté 38%, šintoisté 52%,  křesťané

Malajsie: buddhisté 17%, muslimové 55%, hinduisté 7%,  čínské tradiční 12%

 

 

 Zážitky z Orientu:

 „ Jinak ale jedí (Japonci) skoro všechno, leccos syrové a něco i zaživa. Já zkusil jen syrovou rybu a syrového koně. Kuře jsem odmítl a dnes mě to mrzí. Zato kamarádka zažila malé trauma u jedné rodiny, když se jako zlatý hřeb objevili na stolním grilu živí krabi. Hostitelé je přidržovali hůlkami, aby neslezli, krabi strašně pištěli, kamarádka se musela omluvit a utekla“.  (V Tokiu, Reflex, 22. 10. 2003)

 Jiná cestovatelka o Japonsku: „Zvláštní pro mě byl samozřejmě tamější jídelníček. Živá zvířata nemusím, z těch jsem ochutnala jen ryby. Nic moc. Ani syrové koňské maso mě nenadchlo“.(V Jokohamě, Reflex, 25. 2. 2004)

 „Nelze zamlčet, že jídlo (v Japonsku) někdy vyžaduje od hosta silné nervy. V přístavním městě Sasebu jsem jednou pozoroval, jak muži u vedlejšího stolu konzumovali živou rybu. Ta byla vylovena z velké nádrže uprostřed lokálu. Kuchař - nebo se zde lépe hodí označení řezník? - omráčil rybu úderem do hlavy a ostrým nožem ji z boku vykrajoval kostky, které opět vkládal do okének. Tak přišla ryba na stůl zdánlivě neporušená. Pokaždé, když si hosté svými hůlkami kousek nabodli, zachvěly se hlava a ocas jako zasažené elektrickým výbojem. V normální restauraci se suši můžete zažít, že Irostinsky vyjme živého garnáta z malé nádrže, uřízne mu hlavu, odloupne skořepinové části a hostovi servíruje syrové tělo a přitom na oddělené hlavě vzduchem ještě tápají tykadla. Na Novém Zélandu vedl proto vývoz živých humrů do Japonska k vzrušeným debatám. Japonští ochránci zvířat mlčí“. (Z knihy Gerhart Dambmann, Jak se neztratit? Japonsko, 1997)

Herec YVES RÉNIER ("komisař Moulin" ): "Jako člověka mě dnes děsí především to, jak špatně dokážeme zacházet se zvířaty. Řekl bych, že je to typické zejména pro určité národy. Ale nepokládejte to, prosím, za xenofobii, děje se to i ve Francii. Jednou jsem viděl reportáž o jednom hrůzném asijském jídelním zvyku, o pojídání psů. Nechávají při tom psy napichovat zaživa na rožeň. V té reportáži ukazovali psa nabodnutého na jakémsi dlouhém noži. Kolem bylo velké pozdvižení, lidé se tomu smáli. Neohromil mě ani tak pohled na to trpící zvíře, i když to samo o sobě už bylo strašné, ale šokoval mě pohled na ty smějící se lidi. Byli mezi nimi i úplně malí kluci, které rozesmál pohled na utrpení. Až budou dospělí, budou dělat totéž". 

 Vladimír Lemberk: Qingping – největší tržnice jižní Číny, Živé nebo mrtvé?:

"Našince mimo nabízeného zvířecího sortimentu udiví zcela jistě také úprava prodávaných živáčků. Systém typu „prodej vánočních kaprů“, tedy: výběr – zvážení – zabití – zaplacení a nashledanou, tu naprosto nefunguje. Zvířata nejsou pro Číňany živými bytostmi, ale jenom a pouze jídlo. Absence citu ze strany nakupujících i prodejců je zřejmá a pro nás asi nejvíce šokující. S aplikací jakéhosi „humánního“ způsobu zabití zvířat nebo snad „Zákona na ochranu zvířat proti týrání“ bychom tu zcela určitě neuspěli.V jistém smyslu obdivuhodná je schopnost prodejců v oddělení mořských živočichů nabízet za každou cenu živé ryby. Dokáží zdánlivě nemožné – rybu za živa zbaví ploutví, rozříznou břicho a opatrně odstraní nežádoucí vnitřnosti. Poté odpreparují žebra a kosti. Takto naporcované a k prodeji upravené rybě přitom pořád ještě tluče srdce a funguje krevní oběh. Kupující si ji tedy odnáší domů fakticky ještě živou. Je to vlastně již zcela připravený kus rybího masa, který se ovšem nekazí, protože není mrtvý. Zákazníky je taková „úprava“ ryb vyhledávána, neboť v kuchyni je s nimi jen minimum práce.

U popisu některých dalších „zvyklostí z Qingpingu“ by měla být hvězdička a nápis: „Dětem číst zakázáno“. Kupříkladu - víte, jak nejrychleji zbavit prodávanou krysu života, srsti a přitom ji ještě nakupujícímu tepelně „předpřipravit“? Nevěřil jsem svým očím, ale stačí málo. Vytáhnete krysu, kterou si zájemce o chutnou večeři vybere z klece a uchopíte ji levou rukou v rukavici za ocas. Do pravé ruky vezmete hořící autogen a škubající se krysu v šlehajícím plameni tak dlouho opalujete, až nejeví známky života.(stejně se to dělá se sysly a  pod. v Mongolsku) V tu chvíli je hlodavec také zpravidla již zcela bez chlupů a jeho maso téměř upečené. Možná, že nakupující takto připravenou krysu doma již přímo konzumuje, ale pravděpodobnější asi bude, že slouží jako surovina k výrobě polévky a vývaru. 

Anebo: víte, jak snadno a rychle zabít kachnu a přitom ji ještě zákazníkovi oškubat? Stačí křičícího a bránícího se opeřence uchopit za nohy a opatrně jej hlavou dolů ponořit do litinového kotle plného rozehřátého asfaltu. Zcela jistě se brzy přestane hýbat. Horký asfalt kachnu nejen spolehlivě usmrtí, ale také ji obalí tenkou vrstvou, která po vytažení a okapání na vzduchu rychle utuhne. Černý krunýř, který obaluje kachnu včetně jejího peří, pak stačí snadno sloupat i s veškerým opeřením. Zůstane dočista upravené holé tělo. Odpadá tak náročné a nepříjemné škubání, které mnohé české hospodyňky právem nesnáší". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víc k fotkám ZDE

 

 Zážitek z  Malajsie:
“O Číňanech se traduje že opravdu sní vše. Krab, žába, papouch, sice to nejím ale je to taky maso. Nicméně, měl jsem příležitost vidět nechtěně přípravu kočky na divoko a řeknu vám, normálně jsem odešel z restaurace pryč. Což je velmi, velmi neslušné. Co všechno té chuděře dělali, a kupodivu pořád byla na živu. Tohle je opravdu místní realita a pokud máte doma mazlíčka, tak to raději ani nečtěte. Mohl bych o tom samozřejmě pomlčet, nicméně je to reálie. Z klece plné nešťastných koťat vytáhli malé bíle kotě. Do upraveného podběráku se strčí hlavička, zvíře potom visí za krk a bezzubá stařena ho několikrát přetáhne klackem po hlavě. Zvíře asi omdlí, protože je najednou ticho. Neškrábe, nemňouká a já si myslím, že se konec. Není. Takto omráčeno je vhozeno do hrnce s vařící vodou. Řev, kvílení, mňoukání které po chvíli ustane. Kočka je vytažena z hrnce ven a stařena mu začne stahovat kůži. Zvíře je ale ještě pořád naživu a snaží se bránit
. Dokážete si představit kočku do poloviny stáhnutou z kůže, jak se pořád snaží zachránit a utéci. Bezzubá stařena se směje, mám chuť vyskočit a normálně jí natáhnout, nicméně kolega, který je z toho stejně mimo jako já mi naznačuje ať si toho nevšímám. A když ke všemu kočka, zbavená kůže, pořád ještě na živu skončí v akváriu přede mnou, topí se a bezmocně bojuje o život, to už je na mne opravdu moc, normálně jsem se sebral a bez placení odešel. Kolega mi pak vyprávěl, že zvíře ještě nebylo mrtvé když ho začali porcovat. Vraj to ale není nic proti Číně“. actual.wz.cz/view.php?cisloclanku=2004031201

 V Jižní Koreji je každoročně zaživa uvařeno asi 100 000 koček. Doměkka uvařené kočičí maso se smíchá s datlemi, jedlými  kaštany a zázvorem a ze směsi se vyrobí vývar, který se prodává v malých lahvičkách. "Léčitelé" namačkají živé kočky do obřích železných kotlů (až čtyři vrstvy koček na sebe!) s horkou vodou a s přísadami vaří jejich těla tak dlouho, dokud z nich nevznikne tekutá hmota. Přitom dobře vědí, jak se lektvar vyrábí - děje se tak totiž často přímo na trzích. U stánků s kočičí šťávou se tísní kočky v klíckách a zákazníci mohou sledovat, jak odvar vzniká přímo z čerstvých surovin.   

A Vietnamci u nás, z rozhovoru Lidových novin (15. března 2003) s Markem Ebenem:

LN: A k tomu všemu máte ještě psa.
ME: To máme. Edu.
LN: Rasa?
ME: Strašný vořech. Eda byl majetkem jakési vietnamské rodiny, která bydlela naproti naší babičce na Kladně. Vietnamci mají ke psům zvláštní vztah, obávám se, že dost gastronomický. Eda měl maminku, ta zmizela, pak několik sourozenců, kteří taky beze stopy mizeli, až zbyl jen on. Nikdy na něj nepromluvili. Jezdili po trzích, Eda čekal u branky, natěšený, oni přijeli, a jako by tam stál strom. Takže pes se celé dny toulal a odpoledne si zvykl chodit k naší babičce. Přišel, dostal něco najíst, nechal se podrbat, lehnul si a spal. Zkraje si dokonce neuměl hrát. Pak ho chytla policie jako toulavého a zavřela do útulku. Naštěstí je někdo viděl a řekl babičce. My jsme předtím psa měli třináct let, věděl jsem, co to obnáší, a to ještě Markéta byla zdravá. Ale přišlo mi naprosto absurdní, aby tenhle zůstal v útulku. Takže máme Edu. Už dva a půl roku.

Odkazy

 

Pečeme štěňátko

Příprava psa k jídlu, krok za krokem

Psi v Číně, video

Čínská kuchyně 1, 2

Opičí mozky

Vietnamcům i  Čechům: proč nejíst psy?

 O jedlících psů a dalším

Otřesné čínské kožešinové farmy

www.infurmation.com/investdogcat1.html

www.petatv.com/tvpopup/Prefs.asp?video=fur_farm

www.petatv.com/tvpopup/Prefs.asp?video=heather_mills_fur

www.petatv.com/tvpopup/Prefs.asp?video=china_dog_cat_fur_boards2

www.furisdead.com/feat-dogcatfur.asp

HSI Investigation, psí a kočičí kožešiny 

Humane Society Report Video [Warning: Includes Graphic & Shocking Evidence]

Korea 1,  2 3 (foto)

Tchaj-wan

Čínské, korejské, vietnamské medvědí farmy na žluč

čínské lotosové nožky 1 2 3, 4

 

neplacená antireklama

ELLE - návleky z barvených králičin, ušanka 

z korejského psa