Isaac Bashevis Singer/Jicchok Baševis Zinger
 (1904-1991)

 

 Jeden z nejsilnějších hlasů, který se ve 20. století ozval na obranu zvířat, patřil spisovateli židovsko-polského původu Isaacu Bashevisovi Singerovi (1904 - 1991), píšícímu v jidiš, který získal v roce 1978 Nobelovu cenu za literaturu.  Jeho romány a mistrné povídky spojují skutečnost s fantasknem jsou pro ně typické momenty humoru v tragických situacích. I když Singer sám holocaust přežil, protože odjel v roce 1935 za starším bratrem Jošuou do Spojených států, jeho matka, mladší bratr a další členové početné rodiny, kteří zůstali v Polsku, byli zabiti.

Singer se narodil v malé polské vesnici jménem Leoncin, kde byl jeho otec chasidským rabínem. I když tam Singer žil jen první tři roky života, pamatoval si, že v domě bylo málo nábytku, ale hodně knih. Pamatuje se rovněž na zvířata. „Každý týden byl trh a mnoho rolníků přivádělo do města hospodářská zvířata. Jednou jsem viděl, jak jakýsi rolník bije prase. Asi kvičelo. Běžel jsem k mámě a řekl jí, že prase pláče, protože ho ten člověk tluče holí. Velmi živě se na to pamatuji. Již tehdy jsem myslel jako vegetarián."

Hlavní otázkou, která pronásledovala mladého Singera, bylo to, proč je na světě tolik krveprolití. Nedostával na ni uspokojivé odpovědi od otce, matky ani z knih o morálce, které četl v překladech do hebrejštiny nebo jidiš. „Četl jsem v knize Leviticus o obětinách, které kněží pálili na oltářích: ovcích, beranech, kozách a hrdličkách, kterým ukroutili hlavy a jejichž krví stříkali jako nějakou lahodnou sladkostí na Pána. A stále znovu jsem se ptal sám sebe, proč by měl mít Bůh, stvořitel všech lidí a všech tvorů, potěšení z těchto hrůz?"

V knize Rodina Muskatů popisuje jatka na Janašovském tržišti: Stejné krví potřísněné zdi, slepice a kohouti jdoucí na smrt, vřískající stejnými hlasy: "Co jsem provedl, abych si zasloužil tohle? Vrazi!“ Protože je večer, odráží se na řeznických čepelích ostré světlo lamp. Ženy se tlačí kupředu, každá se svou slepicí, kterou si chce dát zabít. Nosiči nakládají do košíků mrtvé ptáky a odnášejí je ke škubačům. Toto peklo se vysmívalo všem žvástům o humanismu. Vyprávěč, hluboce zneklidněn tím, co viděl, učiní následující rozhodnutí: „Již dlouho uvažuji o tom, že se stanu vegetariánem, a v tomto okamžiku jsem se zapřisáhl, že se již nikdy nedotknu kusu masa nebo ryby.“

Ve Vysvědčení , dalším životopisném románu, který se odehrává ve Varšavě, se mladý vyprávěč zastaví před obchodem s klobásami a dívá se na klobásy visící ve výkladní skříni.  Tiše je osloví: „Kdysi jste byly naživu, trpěly, ale teď už máte po trápení. Po nějakém svíjení nebo utrpení už nezůstalo ani stopy. Je kdesi v kosmu pamětní destička, na které je napsáno, že se nějaká kráva jmenovala Kvjatule a nechala se jedenáct let dojit? Když se jí pak ve dvanáctém roce scvrklo vemeno, odvedli ji na jatka, kde jí odříkali požehnání a prořízli hrdlo."

Ptá se proto: „Jak dlouho se ještě bude Bůh dívat na tohle vaše strašné peklo a mlčet? Proč potřebujete tento oceán krve a masa, jehož puch se šíří po celém vašem vesmíru?... Vytvořili jste tato neomezená jatka pouze proto, abyste nám ukázali svoji moc a moudrost? Přikazujete nám, abychom vás kvůli tomu milovali z celého srdce?"

Vegetariánský protest

Když přišel Singer do jídelny na lodi, která ho vezla v roce 1935 z Cherbourgu do New Yorku, vyžádal si samostatný stůl, protože měl pocit, že se mu naskytla příležitost, aby učinil rozhodnutí, o kterém již nějakou dobu přemýšlel. „Kupodivu jsem léta uvažoval o tom, že se stanu vegetariánem. Již jsem prošel několika obdobími, kdy jsem nejedl žádné maso. Často jsem však musel jíst na dluh v Klubu spisovatelů a chyběla mi odvaha, abych si vyžádal nějaký bezmasý pokrm. Musel jsem to odložit na dobu, kdy budu moci jednat podle svého přesvědčení." A tehdy to učinil. Když přišel číšník, aby vyslechl objednávku, řekl mu: „Je mi líto, ale jsem vegetarián."

Singer, který byl od roku 1962 nepřetržitě vegetariánem, často říkal, že tím, že nejí maso a ryby, protestuje proti způsobu, jakým lidé zacházejí s Božími tvory.To, jak bylo pro Singera vegetariánství důležité, je zřejmé z rozhovoru, který poskytl ve svém bytě na Manhattanu 9. srpna 1964. Poté, co Singer a oba redaktoři již probrali řadu témat, včetně prvních Singerových let ve Spojených státech jako spisovatele, umění překladu, světové literatury a literatury v jidiš, řekl jeden z redaktorů: „Myslím, že to bude stačit." Ale Singer ještě neskončil. „Chtěl bych dodat, že jsem naprostý vegetarián. Možná by pro vás mohlo být zajímavé, že sice nemám žádné dogma, toto však dogmatem je." Řekl dále redaktorům, že dokud se budeme chovat krutě ke zvířatům a aplikovat na ně princip, že kdo má moc, má i všechna práva, bude stejný princip aplikován i na nás. „Toto se stalo v poslední době jakýmsi mým náboženstvím a mohu jen doufat, že jednoho dne lidstvo skončí s pojídáním masa a lovem pro zábavu."

V Americe byl Singer při návštěvě kolonie Židů, hovořících jidiš, kde socialisté, anarchisté a freudovci diskutovali o „šablonovitých lécích na choroby světa", překvapen a zklamán, že „nikdo v kolonii nemyslí na zla, páchaná každodenně na Božích tvorech miliony lovců, vědců zabývajících se vivisekcemi a řezníky". Později v jedné newyorské restauraci, když pročítal novinové příběhy o vybraných „lidských výstřednostech a zvláštním chování", napadlo ho: „Spojení jatek, bordelu a blázince - to je pravá podoba světa."  

Lov se zdál Singerovi stejně odporný jako zabíjení zvířat a jejich pojídání. Nedlouho po příchodu do Ameriky spatřil malbu lovců na koních a pomyslel si: „Jaká odpudivá forma zábavy! Nejdřív jdou do kostela, zpívají chvalozpěvy na Krista a pak jedou honit nějakou vyhládlou lišku."

Dokud budou ostatní národy chodit ráno do kostela a odpoledne na lov, zůstanou bezuzdnými bestiemi a budou plodit Hitlery a jiné zrůdy." Singer prohlásil, že ho udivovalo, když četl o „velmi citlivých básnících, kazatelích morálky, humanistech a dobrodějích všeho druhu, kteří nacházeli potěšení v lovu - ve štvaní nějakého ubohého, zesláblého zajíce nebo lišky a v učení psů, aby si vedli stejně". Byl rovněž rozčarován lidmi, kteří se těšili, že budou v důchodu chodit na ryby, protože se domnívali, že rybaření je neškodnou zábavou, která vnese do jejich života mír a klid. „Nikdy je ani na okamžik nenapadlo, že budou trpět nevinné bytosti a na následky tohoto nevinného sportu umírat."

V úvodu ke knize Dudleye Giehla o vegetariánství, vydané v roce 1979, položil Singer otázku, která je považována za věčnou: „Co dává člověku právo zabít nějaké zvíře a často ho i mučit, aby si naplnil břicho jeho masem?"

„Nyní víme, jak jsme vždy instinktivně věděli, že zvířata trpí stejně jako lidské bytosti. Jejich emoce a citlivost jsou často silnější než u člověka. Různí filozofové a náboženští vůdci se pokoušeli přesvědčit své žáky a stoupence, že zvířata jsou jen stroje bez duše, bez cítění. Každý, kdo však žil s nějakým zvířetem - ať již psem, ptákem nebo jen s myší - ví, že tato teorie je bezostyšná lež, vymyšlená k ospravedlnění krutosti."

Po Singerově smrti v roce 1991 vyšel v New York Times Book Review dlouhý nekrolog, ve kterém však chyběla jakákoliv zmínka o tom, že byl vegetariánem. Článek, který vyšel ve stejném periodiku následující neděli, však na tuto součást jeho života nezapomněl:

„Děsil se i slepičí polévky a stal se naprostým vegetariánem. Od dětství byl svědkem, že všude vládne právo silnějšího, že člověk je silnější než kuře - člověk jí kuřata a nikoliv naopak. Při jeho přednáškách o životě a literatuře se často na jeho počest pořádaly večeře a hostitelé, kteří s ním sympatizovali, podávali vegetariánské pokrmy. „Určitým skromným způsobem jsem kuřatům pomohl," řekl Singer. „Pokud budu mít někdy nějaký pomník, postaví mi ho kuřata." Pokud se musel Singer zúčastnit večeře, na které se podávala kuřata, odmítal hlavní chod. Když se ho kdysi jedna žena zeptala, zda nejí kuřecí maso ze „zdravotních důvodů", odpověděl: „Ano, pro zdraví kuřat."

Jediným ospravedlněním k zabíjení zvířat, napsal Singer,  je skutečnost, že člověk dokáže uchopit do ruky nůž nebo sekyru a je natolik prohnaný a sobecký, aby zabíjel kvůli vlastnímu prospěchu".  „Veškeré jejich hezké řeči o humanismu, lepších zítřcích, krásné budoucnosti nemají smysl, dokud budou zabíjet kvůli potravě nebo pro zábavu." I když Singer napsal, že si uvědomuje, že neúcta lidstva ke zvířatům brzy neskončí,  je dobré, že existují lidé, kteří proti zabíjení a mučení nevinných ostře protestují".

----------------------------------------------

Singer  krmil holuby.  Dorothea Strausová napsala, že byl „známým zjevem na horní Broadwayi, kde sypal zrní zmáčeným městským holubům." Krmil je z hnědého papírového sáčku, jaké dávají v obchodech se smíšeným zbožím, zrním, koupeným v místních obchodech. „V okamžiku, kdy jsem vyšel se sáčkem krmení," řekl Singer, „začali se ke mně slétat i ze vzdálených bloků." Dorothea Strausová popsala scénu takto: „Ptáci se beze strachu kupí kolem něho a on sleduje jejich přesné dopady na zem a zobání a ve velkých modrých očích má cosi, co se podobá lásce. Pouze Bůh ví, co pociťují tito tvorové, říká si pro sebe. Holubi nalezli přítele a Isaac Singer si v jejich středu nepřipadá sám. 

Singerova dlouholetá asistentka Dvorach Teluškinová napsala, že Singer často při přestávkách v práci vzal sáček s krmením a šel do Riverside Parku. „Krmení holubů bylo v Isaacově práci důležitým obřadem." Popsala jednu z těchto vycházek: „Isaac seděl skloněný na lavičce a rozhazoval po zemi semínka. Holubi se mu shromáždili u nohou, energicky zobali a on se na ně mlčky díval. Hodil několik hrstí i malému vrabci a pozoroval, jak se tvoreček krmil. Tenhle vlevo, řekl najednou a napřímil se. Zajímá mě ten malý. Ti velcí to popadnou jen pro sebe.“ Byl vždy pozorný k těm zranitelným, ať jakéhokoliv druhu, a proto se hodně zajímal o mrzáky, obry a další lidi, které ostatní pokládali za „podivíny". „Nemohu si pomoci," řekl Teluškinové, „ale pro mě to jsou lidé jako ostatní. Jen vystrašené duše, které nikdo nechápe."  

---------------------------------------------

V Nepřátelích: Příběhu lásky jde Herman v padajícím sněhu po Mermaid Avenue v Brooklynu a náhle spatří mrtvého holuba. „Nu, posvátný tvore, už jsi svůj život dožil," pomyslel si, a znovu činí výtky Bohu. „Proč jsi ho stvořil, když měl takto skončit? Jak dlouho chceš ještě mlčet, Všemocný sadisto?"

J.B. SINGER říká v knize Kajícník ústy své postavy: Studoval jsem dost, abych věděl, že Tóra pokládá jedení masa za „nezbytné zlo“. Tóra hovoří s opovržením o těch, kteří touží po hrncích plných masa.Vždycky jsem cítil vřelou sympatii k oněm skupinám v Indii, které praktikují vegetariánství jako součást svého náboženství. Všechno, co má dělat se zabíjením, stahováním z kůže nebo lovem, ve mně odedávna vzbuzovalo odpor a pocity provinění, jaké slovy nelze popsat.

Občas mě napadlo, že i kdyby označil hlas z nebes vraždění zvířat a prolévání jejich krve za ctnost, odpověděl bych jako to tanaité, kteří říkali : “Nezajímají nás hlasy z nebes .“….Často mi říkají: „Nemusíš být svatější než světci. Nesmíš litovat zvířata víc, než to činí Všemohoucí.“ Někteří mě odsuzují, že nejím o šabatu maso ani ryby. Já jim ale pokaždé povídám : “Jestli za to, že nejím maso, skončím v pekle, s radostí takový trest přijmu".

Jsem naprosto přesvědčený, že dokud budou lidé prolévat krev Božích stvoření, nebude na zemi pokoj. Od prolití zvířecí krve k prolití krve lidské je jen nepatrný krůček. Podle mě platí „Nezabiješ “ i vůči zvířatům.

I. B. SINGER píše v doslovu své knížky: "Vzpomínám si, že jsem kdysi řekl, že i když věřím v Boha a obdivuji se Jeho božské moudrost, nedokážu vidět a velebit Jeho milosrdenství. Kdybych měl jít proti Všemohoucímu demonstrovat, nesl bych transparent se sloganem NESPRAVEDLIVÝ K ŽIVOTU!….

Jsem dosud stejně zmatený a otřesený bídou a brutalitou života jako v šesti letech, když mi matka předčítala vyprávění o válce z Jozua a hrůzostrašné příběhy o zničení Jeruzaléma, při nichž stydla krev v žilách.

Pořád si říkám, že není a nemůže být žádné ospravedlnění ani pro trápení vyhladovělého vlka ani pro bolest poraněné ovce. Dokud přebýváme ve své tělesnosti, bezbranné vůči všemožným způsobům utrpení, nelze nalézt na katastrofu existence žádný skutečný lék …Koneckonců, absolutní řešení by anulovalo největší dar, který Bůh lidstvu poskytl: svobodnou vůli.

Podle mě není víra v Boha a protest proti zákonitostem života v rozporu. Výrazný prvek protestu najdeme v každém náboženství. Ti, kteří své životy zasvětí službě Bohu, se často odvažují zpochybňovat Jeho spravedlnost a bouřit se proti Jeho zdánlivé neutralitě v lidském zápase mezi dobrem a zlem. Domnívám se tudíž, že mezi vzpourou a modlitbou není žádný zásadní rozdíl .

Když člověk zabije zvíře pro jídlo, zanedbává tím svůj vlastní hlad po spravedlnosti. Člověk doufá ve slitování, ale je neochotný slitovat se nad ostatními. Jak pak může očekávat slitování od Boha ? Je nečestné vyžadovat něco, co sami nechceme dát".

 

Kampaň PETY (People for the Ethical Treatment of Animals), která přirovnává utrpení dobytka k utrpení obětí holocaustu. Výstava rozhořčila nejen přeživší a židovské skupiny. Kampaň s názvem „Holocaust na vašem talíři“ vedle sebe klade záběry Židů v koncentračních táborech a obrázky z masných farem. Byla odsuzována za to, že “trivializuje” masové vraždění Židů nacistickým režimem za druhé světové války. Mnoho lidí kampaň pobuřuje a uráží je srovnávání lidského utrpení se zvířecím.

Výstava je souborem 20-ti metrových panelů ukazujících fotografie, které jsou k vidění i na webové stránce Pety. Záběry ukazují oběti holocaustu, vychrtlé muže, davy lidí naháněné do vagónů, děti za ostnatým drátem, hromady lidských těl, které se objevují vedle podobných záběrů dobytka, prasat a kuřat.
Vedoucí projektu je
Matt Prescott, sám židovského původu, jehož předkové byli nacisty zavražděni:
"Jako Žid, který ztratil rodinu za holocaustu a jménem židovských spolupracovníků, vás ujišťuji, že záměrem naší kampaně je snížení utrpení ve světě a ne bagatelizace holocaustu….Předpokládáme, že mnozí budou pokládat za nevhodné srovnávat utrpení zvířat a lidí. Někteří věří, že se nic nemůže rovnat lidskému utrpení.
Peter Singer, také židovského původu, který taktéž přišel o příbuzné za holocaustu, tvrdí že v mnohých směrech zvířata mohou trpět mnohem víc právě pro svou omezenou schopnost porozumět všem okolnostem a příčinám svého utrpení. Toto je také důvodem židovského požadavku nakrmit nejprve zvíře, protože zvířata cítí bezmoc a úzkost mnohem intenzivněji….
Projekt je financován židovským filantropem. Tento anonymní židovský dárce spolupracoval čtvrtstoletí s prominentními židovskými organizacemi na tom, aby se na nezapomnělo na zločiny holocaustu.
Rozpoznal mravní a etickou nezbytnost upozornit veřejnost na nepopíratelnou podobnost mezi HOLOCAUSTEM a strašným, krutým týráním a zabíjením zvířat v intenzivních velkochovech. Lidé už nemohou zůstat tiší, lhostejní a apatičtí k zabíjení a trápení miliard zvířat."

Stephen R. Dujack, vnuk Singera podpořil kampaň PETY.

Koncept kampaně vychází ze slov I. B. Singra:
Všichni filozofové, všichni vůdcové světa nám tvrdili, že člověk, ten největší hříšník ze všech tvorů, je korunou celého stvoření. Všechny ostatní bytosti byly stvořeny pouze aby mu opatřily kůži, maso a zábavu. Kde se jedná o zvířata, stane se každý náckem. Pro zvířata je Treblinka každodenností.

Dokud budou lidé prolévat krev zvířat, nebude na zemi pokoj. Od zabíjení zvířat jen nepatrný krůček k budování Hitlerových plynových komor a Stalinových koncentráků…. Nikdy nebude spravedlnost, dokud člověk bude nožem nebo zbraní zabíjet slabší než je sám....

Singer uprchl z Evropy před nacisty a většinu své rodiny ztratil za holocaustu.V důsledku toho co viděl a zažil se stal vegetariánem. 

Pramen, odkazy

 

Is Israel Going to be the First Vegan Nation?
Byli jsme na tom stejně jako oni
holocaustu jsme se v ničem nepoučili
 
         
I