Andrew Linzey, Evangelium pro celé stvoření
 

 

 

Anglikánský kněz, teolog a profesor na Oxfordu,  zvláštní profesor teologie na  univerzitě  Nottinghamu, čestný profesor univerzity v Birmighamu, zvláštní profesor teologii  na universitě svatého Xaviéra v Chicagu. Dr. Andrew Linzey napsal, že následovat Krista znamená být na straně těch nejvíce utlačovaných. Ve své knize "Animal Theology" píše, že dnes není více utlačovaných bytostí než jsou zvířata, s kterými je zacházeno tak špatně ze strany masného průmyslu. "Mým závěrem je, že jako křesťané musíme být na straně chudých a utlačovaných lidí světa a na straně zvířat".
 Rev. Dr. Linzey, mezinárodně známá autorita v oblasti teologie a etiky ke vztahu ke zvířatům,  stejně jako sv. František, navrhuje, aby lidé se nechovali jako páni, nýbrž jako služebníci vůči ostatním živočišným druhům. Kristus přišel jako skromný služebník a vyzval nás, abychom se navzájem měli rádi, abychom si jeden druhému navzájem sloužili a abychom nikomu neubližovali. Linzey razí teorii, že výzva k službě obsažená v Evangeliu zahrnuje nesobeckou, nezištnou službu a spravedlnost nejen pro chudé a utlačované, ale celému stvoření, včetně zvířat. Konáním tohoto druhu služby se čím dál více podobáme Kristu.
Andrew Linzey napsal okolo 180 článků a 20 knih. Přednáší v Evropě a Spojených státech. Jeho knihy byly přeložena do mnoha jazyků včetně japonštiny.  
Overview: The Gospel for Every Creature
Proč boží láska k Stvoření  zahrnuje zvířata a jak nejlépe v křesťanství tuto tendenci rozvíjet.
Animals and the Bible
Jak číst bibli v duchu přátelském ke zvířatům,  výklad biblických textů soustředěný na témata  jako stvoření, sounáležitost, zodpovědnost, soucit a vykoupení.
Animals and the Apocryphal Bible
Analýza  deseti málo známých evangelijních apokryfních textů, které odhalují pozitivní přístupy k zvířatům mezi prvotními křesťany.
 
The Theos-Rights of Animals
Křesťanské odůvodnění práv zvířat založené na tom, že se zvířaty jakožto Božím stvořením se musí zacházet s respektem.
 
The Special Claim of the Vulnerable
O průkopnické práci Francis Power Cobbe (1822-1904) a křesťanském zdůvodnění odmítnutí krutosti ke zvířatům.
Christ-like Suffering
Autor vzdává hold  památce Vicki Mooreové (1955 - 2000), bojovnici proti koridě,  vyslankyni křesťanských hodnot soucitu.
A Christian Assessment of Animal Experimentation
Proč je utilitářské ospravedlnění testů na zvířatech morálně a teologicky nedostačující
Created Not Invented
Teologický pohled na  pokusy patentovat zvířata, a proč Boží stvoření nemůže být nikdy považováno za zboží.
Science Without Morality 
Jak církev selhala a  neoponovala pokusům na zvířatech, jak zneužívání zvířat vede ke zneužívání lidí.  
The Ethical Case Against Fur Farming Průkopnické vyhlášení kritizující kožešinový průmysl podpořilo víc než 60 osobností z oblasti etiky, filozofie a teologie  
No More Animal Sacrifices
Proč volání po návratu k zvířecím obětem odporuje křesťanství a musí být odmítnuto 
The Abuse That is Zoophilia
P
roč jsou jakékoli pokusy ospravedlnit zoofilii  nevhodné.
 
The Ethics of Hunting.
Je lov pro „zábavu“ morální?
An Open Letter to Bishops on Hunting
Otevřený dopis duchovním, kteří se zabývají lovem.
 
Toward Living in Peace
Proč  je vegetariánství  nejlepší  mravní volba pro Křesťany.
 
Animals and the Churches
První obsáhlý průvodce k postoji církví k ochraně zvířat.
 
Toward a Prophetic Church for Animals  
Rady křesťanům jak čelitl hostejnosti církví k ochraně zvířat

Pramen, odkazy

 

wiki/Andrew_Linzey

www.godandanimals.com/

Christian Vegetarian Association

Religion - organisations, websites & articles