Je možné eticky ospravedlnit pokusy na zvířatech?

Helmut F. Kaplan

 


Je možné eticky ospravedlnit pokusy na zvířatech? Tuto otázku, takto obecně formulovanou, lze sotva zodpovědět. Smysluplná, poněvadž konkrétní, otázka zní spíše: Bylo by možné tyto pokusy ospravedlnit i poté, kdy by se neprováděly na zvířatech ale na lidech? Kdo totiž tvrdí, že tyto pokusy jsou u zvířat přípustné, u lidí však nepřípustné, ten musí zcela konkrétně odpovědět na zcela konkrétní otázku: Jaký je rozhodující, morálně relevantní rozdíl mezi lidmi a zvířaty, který ospravedlňuje toto nanejvýš rozdílné hodnocení a nakládání s lidmi a zvířaty?

Je to rozdílné ochlupení nebo počet nohou? Patrně nijak zvlášť přesvědčivé odůvodnění pro to, abychom mohli trýznit a zabíjet nevinné tvory. A jak je to s ostatními znaky?

• Je to vyšší inteligence člověka, co má ospravedlnit pokusy na zvířatech? Ale proč bychom měli mít právo týrat někoho jen proto, že je méně inteligentní? Představte si vraha, který se u soudu hájí tím, že při výběru svých obětí vždy dbal na to, aby byly méně inteligentní než on!

Je to nesmrtelná duše člověka, která má rozhodnout? Ale, jak správně poznamenává Tom Regan: To, jak dlouho nějaké stvoření žije, je přece pro otázku, jak s ním zacházíme, dokud žije, zcela bezvýznamné! Tak by bylo například nesmyslné říct po automobilové nehodě, při níž byl zraněn pes: „Tomu psovi nemusíme pomáhat, protože tak jako tak nebude žít věčně.“ A pokud my lidé máme na rozdíl od zvířat skutečně nesmrtelnou duši, pak máme také naději na kompenzující spravedlnost na onom světě, kterou zvířata nemají. Pokud proto z naší údajné nesmrtelnosti vůbec něco plyne, pak je to spíš toto: Měli bychom se zvířaty lépe zacházet, protože mají jen tento jeden život, zatímco my můžeme doufat v další, věčný život, ve kterém budeme odškodněni za křivdy, které jsme zde utrpěli.

Ve skutečnosti neexistuje žádný rozdíl mezi lidmi a zvířaty, který by mohl pokusy na zvířatech ospravedlnit. Protože, jak poznal už před více než 200 lety anglický filosof Jeremy Bentham vzhledem k cítícím bytostem: „Otázkou není: mohou myslet? nebo: umějí mluvit?, ale: mohou trpět?“

Schopnost zvířat pociťovat bolest je rozhodující důvod, proč jsou pokusy na zvířatech špatné! Proto je také faktická otázka, zda jsou pokusy na zvířatech pro člověka užitečné, morálně irelevantní: Pokusy na zvířatech jsou špatné nezávisle na tom, jestli jsou pro člověka užitečné.
Legitimní otázka není: „Kolik zdraví můžeme maximálně vyprodukovat?“, ale: „Kolik zdraví můžeme vyprodukovat eticky přijatelným způsobem?“ Užitečnost – skutečná či domnělá – pokusů na zvířatech není vůbec etickým argumentem: Existuje řada věcí, které by byly užitečné, ale přesto jsou nemorální a zakázané, například pokusy na lidech.

Jediný důvod, proč nejsou i pokusy na zvířatech už dávno zakázané a trestné, je jednoduše tento: Zvířata se nemohou bránit. Jsou nám vydána napospas. Ale to přirozeně není žádné morální ospravedlnění, nýbrž pouze cynické uplatňování moci. Pokusy na zvířatech jsou a zůstanou zločinem na bezbranných. Pokusné laboratoře jsou moderní koncentrační tábory. Kdo si přečte zprávy o někdejších nacistických koncentračních táborech a o dnešních zvířecích koncentračních táborech, ten prohlédne: Paralely jsou úplné, protokoly zaměnitelné. Vše, co nacisté páchali na židech, praktikujeme dnes na zvířatech. Srovnání zvířecích a lidských koncentračních táborů nepochází ostatně od rabiátských zastánců zvířat, ale od těch, kteří v koncentračních táborech nacionálních socialistů trpěli nejvíce: od židů. Nositel Nobelovy ceny Isaac Bashevis Singer tak napsal: „Kde se jedná o zvířata, tam se každý stává nacistou… Pro zvířata je každý den Treblinkou.“
 

 

Pramen, odkazy

 

www.ohz.cz , Přeložila: Zuzka Salačová